Privacy

Schoonheidssalon En Balance gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Voor zover er sprake is van vastlegging van persoonlijke gegevens, houden wij ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Schoonheidssalon En Balance verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen ook bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld omtrent uw gezondheid.

Schoonheidssalon En Balance verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·bepalen van het behandelplan

·verslaglegging van de behandeling

·administratieve handelingen zoals facturering

·u te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Wij verwerken persoonsgegevens van minderjarigen ( jonger dan 16 jaar ) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door een ouder, verzorger of wettelijke 

vertegenwoordiger.


Schoonheidssalon En Balance bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor uw persoonsgegevens een bewaartermijn van vijf jaar na de laatste behandeldatum. 

Schoonheidssalon En Balance verstrekt uitsluitend na toestemming van u, gegevens aan derden en alleen als dit van belang is voor de behandeling.

Schoonheidssalon En Balance gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidssalon En Balance. Neem daarvoor contact met ons op 06-10657255 of salon.enbalance@gmail.com

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Heeft u nog vragen hebben naar aanleiding van deze Privacy verklaring neemt u dan contact met ons op.

Contactgegevens

·Schoonheidssalon En Balance


Is er nog plek?

Dit is slechts een afspraak aanvraag formulier. Zodra u een bevestigingsmail terugkrijgt is de afspraak definitief.

niet invullen.